Zlecenie na macierzyńskim bez ZUS

Rzeczpospolita (2010-04-22), autor: Sylwia Gortyńska , oprac.: GR

kwi 23, 2010

Po porodzie kobieta korzystająca z urlopu macierzyńskiego zazwyczaj nie wykonuje czynności zawodowych i pobiera zasiłek. Jeśli jednak dodatkowo zawiera umowę-zlecenie z własnym pracodawcą, to odprowadzenie składki z tego tytułu będzie dobrowolne.
 
Pobieranie zasiłku macierzyńskiego stanowi tytuł do obligatoryjnych ubezpieczeń emerytalnych i rentowych. Zgodnie z art. 6 ust 1 pkt 19 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami przebywającymi na urlopach wychowawczych lub pobierającymi zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

Od 1 września 2009 r. osoby, które pobierają zasiłek macierzyński, które jednocześnie: wykonują pracę nakładczą (chałupniczą), pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy-zlecenia, prowadzą pozarolniczą działalność (lub współpracują przy prowadzeniu działalności), wykonują odpłatnie pracę, do której zostały skierowane w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania, są duchownymi – podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

Przy czym mogą one dobrowolnie, na swój wniosek być objęte ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi także z pozostałych, wszystkich lub wybranych tytułów. Reguluje to art. 9 ust. 1c ustawy o sus.

Zawarcie umowy o dzieło z pracownikiem pobierającym zasiłek macierzyński nie powoduje obowiązku opłacania składek ubezpieczeniowych.

Więcej w Rzeczpospolitej z 22 kwietnia 2010 r.Naliczanie wynagrodzeń i zasiłków z tytułu choroby i macierzyństwa według zasad obowiązujących w 2010 roku
Szkolenia w Bydgoszczy (27 kwietnia), Wrocławiu (13 maja), Katowicach (14 maja), Gdańsku (18 maja), Poznaniu (17 czerwca)
zobacz więcej »