Zapytałeś? teraz już wiesz…

DZIENNIK , autor: Autor Nieznany , oprac.: GR

kwi 2, 2007

Codziennie dojeżdżam ok. 40 km autobusem do pracy do innej miejscowości. Pracuję w jednym miejscu. Moje wydatki na dojazd przekraczają zryczałtowane koszty uzyskania. Czy mogę odliczyć wyższe, czyli rzeczywiste, i jak to zrobić

TAK. Jeżeli roczne koszty uzyskania przychodów (w tym przypadku 127 zł 82 gr miesięcznie, roczne nie więcej niż 1533 zł 84 gr) są niższe od wydatków na dojazd do pracy autobusem, pociągiem; promem lub komunikacją miejską, w rocznym rozliczeniu podatku koszty te mogą być przyjęte w wysokości faktycznie poniesionej, udokumentowane imiennymi biletami okresowymi.

Jestem po rozwodzie. Sąd przyznał mi regularne spotkania z dziećmi (raz w tygodniu oraz w co drugi weekend). Czy w związku z tym mam prawo rozliczać się razem z dzieckiem. Prawo do preferencyjnego rozliczenia przysługuje tylko temu z rodziców (opiekunów prawnych), które faktycznie w roku podatkowym dziecko wychowuje, czyli sprawuje nad -nim ciągłą opiekę, mieszkając razem z nim.

Prawo do rozliczenia podatku z dzieckiem ma rodzic lub prawny opiekun stanu wolnego, jeżeli jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem, osobą z orzeczoną separacją lub jego małżonek pozbawiony jest praw rodzicielskich albo odsiaduje karę pozbawienia wolności.

Czy mam prawo odliczyć wydatki za internet, z którym łączę się za pomocą telefonu komórkowego oraz laptopa

TAKOdliczamy wydatki za internet zainstalowany w mieszkaniu (domu), który jest miejscem naszego zamieszkania. Przy czym może to być zarówno internet używany poprzez stałe łącze, jak i wydzwaniany" za pośrednictwem telefonu stacjonarnego lub komórkowego czy internetu bezprzewodowego (np. w postaci karty Blue Connect do laptopa). Ważne jest, aby wydatki te były udokumentowane fakturą VAT i nie przekraczały 760 zł za cały rok.

Z domowego internetu korzystam ja oraz mój dorosły syn (ma niewielkie stałe zlecenie). Dosyć wysokie rachunki (ponad 1 tys. zł rocznie) wystawiane są tylko na mnie. Czy syn ma także prawo do odliczenia internetu

NIE. Jeśli faktura wystawiona jest tylko na jedną osobę, tylko ona ma prawo do ulgi podatkowej. Trzeba skontaktować się z dostawcą usług internetowych i przepisać fakturę tak, żeby była wystawiona na Panią, jak i syna (np. wystawiona na imię i nazwisko obojga). Wtedy każdemu z Państwa przysługiwać będzie prawo do odliczeń w wysokości wydatku faktycznie poniesionego przez każdą z osób, nie większego jednak niż 760 zl w skali całego roku.

Więcej Dziennik.