Student i uczeń po ukończeniu 18. roku życia samodzielnie składa zeznanie podatkowe

Rzeczpospolita (2010-04-23), autor: Izabela Lewandowska , oprac.: GR

kwi 26, 2010

Jeśli dziecko poniżej 18. roku życia uzyskało dochody z pracy albo ze stypendium, które nie było wolne od podatku, rodzice muszą w jego imieniu złożyć odrębne zeznanie. Wszelkie inne jego dochody doliczają w zeznaniu rocznym do swoich – czytamy w Rzeczpospolitej.

Należy pamiętać, że rozliczenia nie wymagają dochody zwolnione z podatku m.in.:

– stypendia naukowe i za wyniki w nauce oraz stypendia doktoranckie,

– stypendia fundowane przez gminy, powiaty, województwa i organizacje pozarządowe o wysokości 380 zł miesięcznie,

– studenckie praktyki zawodowe do wysokości 2280 zł,

– wygrane w konkursach organizowanych przez media, w konkursach z dziedziny nauki, kultury dziennikarstwa itd., jeśli ich jednorazowa wartość nie przekracza 760 zł,

– świadczenia z pomocy społecznej, nagrody dla uczniów za udział w konkursach, turniejach i olimpiadach organizowanych przez władze oświatowe,

– świadczenia otrzymywane przez wolontariuszy, w tym wartość wyżywienia, szkoleń, badań lekarskich.

Młody człowiek musi złożyć zeznanie podatkowe, nawet gdyby jego dochody nie przekroczyły za cały 2009 r. 3089 zł, czyli kwoty niepowodującej obowiązku płacenia podatku.

Jeśli w sumie uczeń czy student w 2009 r. uzyskał dochody mniejsze, to pobrane zaliczki będą nadpłatą. Urząd skarbowy zwróci mu ją w całości po złożeniu zeznania podatkowego.

Zeznanie muszą też złożyć studenci i uczniowie, którzy otrzymują rentę rodzinną po zmarłym rodzicu i jednocześnie w 2009 r. uzyskali inne dochody opodatkowane wedle skali podatkowej. Nie składają zeznania jeśli jedynym ich dochodem była renta rodzinna. Wtedy rozliczy ich z fiskusem ZUS lub KRUS.

Więcej w Rzeczpospolitej z 23 kwietnia 2010 r.