Sam brak dochodów nie uzasadnia ulgi podatkowej

Rzeczpospolita (2010-04-27), autor: Michał Stuczyński , oprac.: GR

kwi 28, 2010

WSA w Białymstoku w wyroku z 18 lutego 2010 r. (I SA/Bk 539/09) stwierdził, że niskie zarobki, niepozwalające na zapłatę należności, lub nawet ich brak, nie są wystarczającym powodem do umorzenia zaległości podatkowych – czytamy w Rzeczpospolitej.

Mimo że aktualna sytuacja majątkowa skarżącej nie pozwala na uregulowanie zadłużenia, nie oznacza to jednak, iż w przyszłości nie ulegnie ona poprawie, umożliwiając spłatę ciążącego zadłużenia, chociażby w ratach.

Wniosek  dotyczył umorzenia zaległości podatkowych w VAT, podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. Podatniczka podała liczne argumenty wskazujące na jej trudną sytuację majątkową i osobistą. Organy obu instancji odmówiły przyznania ulgi.

Więcej w Rzeczpospolitej z 27 kwietnia 2010 r.