Wyższa emerytura za lokal z hipoteką odwróconą

Dziennik Gazeta Prawna (2010-04-27), autor: Agnieszka Bobowska , oprac.: GR

kwi 28, 2010

Nowy sposób na uzyskanie przez seniorów dodatkowych pieniędzy na utrzymanie wprowadza przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym.

Jak czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej, odwrócony kredyt hipoteczny polega na zobowiązaniu banku bądź innej instytucji kredytowej do wypłaty w ratach kredytu przez czas ustalony w umowie lub w formie jednorazowej kwoty pieniężnej. Zabezpieczeniem dla instytucji udzielającej kredytu będzie ustanowienie hipoteki na nieruchomości należącej do kredytobiorcy.

Zawarcie umowy jest możliwe tylko wówczas, jeżeli na domu lub mieszkaniu nie jest ustanowiona inna hipoteka, chyba że dotyczy spłaty kredytu zaciągniętego na nabycie, budowę, rozbudowę lub remont nieruchomości. W takim wypadku osoba biorąca kredyt będzie musiała wykorzystać część uzyskanych pieniędzy na zapłatę istniejącego długu.

Prawo do zawarcia takiej umowy będą miały osoby fizyczne powyżej 60 roku życia, które są właścicielami nieruchomości bądź jej ułamkowej części. Z takiej formy kredytowania będą mogli również skorzystać emeryci posiadający prawo wieczystego użytkowania gruntu zabudowanego budynkiem lub budynkami, o ile są jednocześnie właścicielami tych budynków, a także seniorzy dysponujący spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu.

Zgodnie z proponowanymi przepisami, odwrócony kredyt hipoteczny będą także mogły zaciągnąć osoby pozostające w związku małżeńskim. Jeżeli hipoteka będzie dotyczyć nieruchomości, której współwłaścicielami są małżonkowie, każde z nich zostanie stroną umowy.

Osoba zawierająca umowę odwróconego kredytu hipotecznego zachowa prawo do domu lub mieszkania oraz możliwość zamieszkiwania w nim aż do swojej śmierci istotny dla osób starszych zawierających umowę jest brak konieczności posiadania zdolności kredytowej.

Instytucja udzielająca kredytu zaspokoi swoje roszczenie dopiero po śmierci seniora z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości.

Pobierz materiał Ministerstwa Finansów »

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 27 kwietnia 2010 r.