Składki ZUS od ekwiwalentu za urlop

Rzeczpospolita (2010-04-27), autor: Sylwia Gortyńska , oprac.: GR

kwi 28, 2010

Każdy pracownik ma prawo do corocznego wypoczynku. Zdarza się jednak, że nie wykorzystuje go na bieżąco. Jeśli jego umowa o pracę ulega rozwiązaniu lub wygaśnięciu, a podwładny z wypoczynku nie skorzystał w ogóle, bądź w przysługującym mu wymiarze, będzie musiał otrzymać jego pieniężny ekwiwalent. Tak nakazuje art. 171 § 1 k.p. – czytamy w Rzeczpospolitej.

Od wypłacanego ekwiwalentu trzeba odprowadzić składki na ubezpieczenia społeczne. O tym, co jest podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, mówi art. 18 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zastosowanie ma tu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z dniem rozwiązania stosunku pracy prawo pracownika do urlopu wypoczynkowego w naturze przekształca się w prawo do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop.

Więcej w Rzeczpospolitej z 27 kwietnia 2010 r.


Czas pracy – regulacje prawne, praktyka stosowania przepisów oraz najlepsze rozwiązania w firmach produkcyjnych, usługowych oraz u pracodawców osób niepełnosprawnych
Szkolenia w Poznaniu (17 maja) i Warszawie (28 maja)
zobacz więcej »