Dwie metody unikania podwójnego podatku…

Rzeczpospolita , autor: Autor Nieznany , oprac.: GR

kwi 2, 2007

O tym, czy od dochodów uzyskanych za granicą należy się podatek także w Polsce, decyduje rodząj umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej z danym krajem.

Dlatego każdy, kto uzyskał dochody za granicą, musi przede wszystkim ustalić, która z tych metod się do nich odnosi. Urząd skarbowy, a przynajmniej każda izba skarbowa, powinny udzielić tej podstawowej informacji, jeśli się powie, o jaki kraj chodzi i jakiego rodzaju dochody się w nim uzyskało.

Urzędowa wiążąca wykładnia przepisów związanych z rozliczaniem dochodów uzyskanych za granicą do urzędów ani izb skarbowych nie należy. Jeśli więc jakieś kwestie budzą wątpliwości, o wykładnię musimy się zwrócić bezpośrednio do Ministerstwa Finansów.

Pewne zasady się powtarzają.

Choć unormowania poszczególnych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania mogą się znacznie różnić, pewne zasady się w nich powtarzają. Powstaje w rezultacie mozaika przepisów, w której trudno się rozeznać.

Tak naprawdę wystarczy jednak znać umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartą z krajem, w którym się pracuje, studiuje itd., a dokładniej jej przepisy odnoszące się do opodatkowania danego rodzaju dochodów.

Więcej Rzeczpospolita.