Opracowanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 22 kwietnia 2010 r.

pobierz materiał »

UWAGA!
Od 1 maja 2010 r. wchodzi w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. U. UE L 200 z 07.06.2004 r.).

Ponieważ nie zostały jeszcze opracowane papierowe dokumenty potwierdzające właściwe ustawodawstwo w zakresie zabezpieczenia społecznego, w okresie przejściowym tzn., od 1 maja br. do przygotowania tych dokumentów, będą stosowane dotychczasowe formularze E 101.

Do formularza E 101 jednostka terenowa ZUS dokonująca poświadczenia dołączać będzie pismo z właściwą podstawą prawną wynikającą z przepisów rozporządzenia 883/2004 r. W formularzu E 101 nie należy wypełniać pkt 5.1. Formularze E 101 już złożone do poświadczenia w jednostce terenowej ZUS (dotyczące okresu po 1 maja 2010 r.), w których wypełniono pkt 5.1 zostaną poświadczone z w/w pismem.Czas pracy – regulacje prawne, praktyka stosowania przepisów oraz najlepsze rozwiązania w firmach produkcyjnych, usługowych oraz u pracodawców osób niepełnosprawnych
Szkolenia w Poznaniu (17 maja) i Warszawie (28 maja)
zobacz więcej »