Tej samej premii nie wypłacasz dwa razy

Rzeczpospolita (2010-04-30), autor: Renata Tonder , oprac.: GR

maj 3, 2010

Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego nie uwzględnia się składników wynagrodzenia, do których pracownik zachowuje prawo w okresie pobierania tego świadczenia – czytamy w Rzeczpospolitej.

Jak informuje dziennik, ustalając podstawę wymiaru zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, pracodawca powinien stosować zasady wynikające z art. 41 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w brzmieniu obowiązującym od 12 listopada 2009 r.

Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i pozostałych świadczeń w razie choroby i macierzyństwa należy uwzględniać składniki wynagrodzenia, od których uiszczono składkę na ubezpieczenie chorobowe, z wyjątkiem składników, co do których obowiązujące przepisy płacowe zawierają jednoznaczne postanowienia o zachowywaniu przez pracownika prawa do tego składnika wynagrodzenia za okres pobierania zasiłku. U pracodawców, którzy nie mają obowiązku tworzenia regulaminów wynagradzania, postanowienia takie powinny wynikać z umowy o pracę.

Jeżeli przepisy płacowe lub umowy o pracę nie zawierają wyraźnych postanowień o sposobie zmniejszania składnika wynagrodzenia, nie wypłacanego za okres pobierania zasiłku, składnik ten należy uwzględniać w podstawie wymiaru zasiłku w kwocie faktycznie wypłaconej.

Premia przysługuje pracownikowi po osiągnięciu określonego celu i jest składnikiem wynagrodzenia, którego nie uwzględnia się przy obliczaniu wynagrodzenia za czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy i nie ulega zmniejszeniu z powodu usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Jeżeli zatem pracownik zachowuje prawo do premii także za okresy pobierania zasiłków, to nie powinna być uwzględniania przy ustalaniu ich podstawy wymiaru.

Więcej w Rzeczpospolitej z 30 kwietnia 2010 r.Naliczanie wynagrodzeń i zasiłków z tytułu choroby i macierzyństwa według zasad obowiązujących w 2010 roku
Szkolenia we Wrocławiu (13 maja), Katowicach (14 maja), Gdańsku (18 maja), Poznaniu (17 czerwca)
zobacz więcej »