Emerytury pomostowe są zgodne z konstytucją

Rzeczpospolita (2010-04-30), autor: Sylwia Gortyńska , oprac.: GR

maj 3, 2010

Jak donosi Rzeczpospolita, pracownicy, którzy wykonywali prace w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze przed 1 stycznia 1999 r., nie mają co liczyć na wypłaty należności pomostowych.

Jak informuje dziennik, taki wniosek płynie z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 16 marca 2010 r. (K17/09; DzU nr 48, poz. 286).

Z art. 4 pkt. 5 ustawy wynika, że z emerytury pomostowej mogą skorzystać wyłącznie osoby, które rozpoczęły pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze przed 1 stycznia 1999 r. Natomiast osobom, które taką samą pracę rozpoczęły po tej dacie, takie prawo nie przysługuje.

Zdaniem wnioskodawców przepis ten był niezgodny z konstytucją, ponieważ narusza wynikającą z zasady demokratycznego państwa prawnego zasadę ochrony praw słusznie nabytych. Nakazuje ona chronić zarówno prawa nabyte, jak i ekspektatywy praw. Im dłuższa jest perspektywa czasowa podejmowanych działań, tym silniejsza powinna być ochrona zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa. W ocenie wnioskodawcy kwestionowane przepisy naruszają te zasady.

Tej opinii nie podzielił Trybunał Konstytucyjny. Uznał, że wygaszanie emerytur pomostowych nie narusza wspomnianych zasad. A ogólnospołeczne korzyści z wprowadzenia tego rozwiązania w perspektywie długoterminowej będą w znacznym stopniu przewyższały koszty jednostkowe.

Więcej w Rzeczpospolitej z 30 kwietnia 2010 r.