Pomoc finansowa na zatrudnienie i rehabilitację niepełnosprawnych pracowników

Info Baza (2010-05-04), autor: Adam Banaszek i Andrzej Jurczewski , oprac.: GR

maj 4, 2010


Centrum Szkolenia Info Baza serdecznie zaprasza na szkolenie:

Pomoc finansowa na zatrudnienie i rehabilitację niepełnosprawnych pracowników po zmianach ustawy i rozporządzeń dotyczących pomocy publicznej oraz rozporządzenia w sprawie ZFRON


Dwa nowe rozporządzenia Rady Ministrów z 29 marca 2010 r., pierwsze: „w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie”, drugie: „w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis”, zmieniły zasady wypełniania informacji dla PFRON oraz zakres informacji przedstawianych podczas ubiegania się o zaświadczenia o pomocy de minimis podczas wydatkowania środków ZFRON.

Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 30 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych wprowadza natomiast nowe regulacje dotyczące wydatkowania środków tego funduszu.

Celem szkolenia jest całościowe przedstawienie problematyki pozyskiwania pomocy publicznej przez pracodawców osób niepełnosprawnych po ostatnich zmianach przepisów, z naciskiem na nowości, zagadnienia stwarzające najwięcej trudności oraz kwestie budzące kontrowersje.


Każdy uczesnik szkolenia otrzyma atrakcyjny – 30% rabat na zakup modułu „Formularze” w sysemie ZPCHR|OR Pro , automatyzującego przygotowywanie informacji INF-O-PP dla PFRON.
Zamów wersję demonstracyjną programu »

Prowadząca
Danuta Multańska – prawnik, niezależny ekspert zajmujący się pomocą publiczną dla pracodawców osób niepełnosprawnych. Doświadczony wykładowca.

Terminy i miejsca szkoleń

14 maja 2010 r. – Warszawa (UWAGA ZMIANA MIEJSCA SZKOLENIA)
Warszawski Dom Technika NOT, ul. T. Czackiego 3/5
lokalizacja

17 maja 2010 r. – Łódź
Hotel Centrum, ul. Kilińskiego 59/63
lokalizacja hotelu

20 maja 2010 r. – Bydgoszcz
Hotel Brda, ul. Dworcowa 94
lokalizacja hotelu

21 maja 2010 r. – Poznań
Hotel Topaz, ul. Przemysłowa 34A
lokalizacja hotelu

27 maja 2010 r. – Olsztyn (UWAGA ZMIANA MIEJSCA SZKOLENIA)
Polsko-Niemieckie Centrum Młodzieży w Olsztynie
ul. Okopowa 25
lokalizacja

aktualny adres – Hotel Kopernik
Olsztyn,
ul. Warszawska 37,  lokalizacja hotelu

28 maja 2010 r. – Gdańsk
Hotel Novotel Centrum, ul. Pszenna 1
lokalizacja hotelu

9 czerwca 2010 r. – Kraków
Hotel ROKK, ul. Rzemieślnicza 20
lokalizacja hotelu

15 czerwca 2010 r. – Wrocław (UWAGA ZMIANA MIEJSCA SZKOLENIA)
Hotel Novotel, ul. Wyścigowa 35
lokalizacja hotelu

aktualny adres – Hotel Wrocław
ul. Powstańców Śląskich 7
lokalizacja hotelu

 

 

16 czerwca 2010 r. – Katowice
Hotel Katowice, al. Korfantego 9
lokalizacja hotelu

18 czerwca 2010 r. – Rzeszów
Hotel Classic, Armii Krajowej 32
lokalizacja hotelu

Harmonogram godzinowy

09.30 – 10.00 – przyjęcie uczestników
10.00 – 11.30 – zajęcia
11.30 – 11.45 – przerwa kawowa
11.45 – 13.15 – zajęcia
13.15 – 14.00 – przerwa obiadowa
14.00 – 15.15 – zajęcia
15.15 – 15.25 – przerwa
15.25 – 16.00 – zajęciaProgram szkolenia

I. Dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnionych niepełnosprawnych pracowników.

1. Beneficjenci pomocy.

2. Sposób wyliczenia zatrudnienia i wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

3. Efekt zachęty, w tym kontrowersje dotyczące jego liczenia.

4. Wnioski i informacje składane do PFRON i sposób ich sporządzania, w tym nowe zasady sporządzania dokumentu Inf-OPP.

5. Obszary sprawdzane w trakcie aktualnych kontroli prowadzonych przez PFRON.

II. Pozyskiwanie innych rodzajów środków na zatrudnienie osób niepełnosprawnych.

1. Koszty wyposażenie stanowiska pracy – pomoc de minimis.

2. Warunki ubiegania się o pomoc de minimis.

3. Dodatkowe koszty związane z zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej – pomoc w ramach wyłączeń blokowych.

4. Warunki ubiegania się o pomoc inną niż de minimis.

III. Gospodarowanie środkami zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych po zmianie rozporządzeń.

1. Środki tworzące zfron, a koszty uzyskania przychodu.

2. Ograniczenia w wydatkowaniu środków zfron.

3. Ubieganie się o zaświadczenia o pomocy de minimis – w tym układ wniosku i nowy zakres informacji dołączany do wniosku.

4. Oszczędne i celowe wydatkowanie środków ZFRON – jak stosować zasadę w praktyce?

5. Optymalny dobór metod i środków realizacji w stosunku do zakładanego efektu – gdzie kryją się zagrożenia?

6. Środki ZFRON na szkolenia – nowe zasady.   

IV. Scenariusze zmian polskiego systemu rehabilitacji zawodowej.

1. Najistotniejsze założenia do nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

2. Zapowiadane zmiany dotyczące dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.Koszt szkolenia
350 zł
od osoby

Płatności powinny trafić na rachunek Info Baza sp. z o.o. do 2 dni przed szkoleniem. Firmy płacące po tym terminie prosimy o przefaksowanie kopii przelewu. Istnieje możliwość zapłaty gotówką przed szkoleniem. Firmy, które chcą wybrać tę formę płatności prosimy o zaznaczenie w formularzu zgłoszenia opcji „płatność gotówką”.

 

ING Bank ŚLĄSKI S.A. O we Wrześni
83 1050 1852 1000 0022 9666 2105


Prosimy o zaznaczenie na przelewie tytułu, miejsca i terminu szkolenia.

Cena obejmuje
Udział w zajęciach, materiały szkoleniowe i piśmiennicze, serwisy kawowe, obiad.
Zainteresowane osoby otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu na drukach MEN.

Warunki zgłoszenia
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego
Formularz zgłoszeniowy »

Rezygnacja ze szkolenia
Rezygnacji można dokonywać do dwóch dni przed szkoleniem. Firmy rezygnujące po tym terminie zostaną obciążone połową kosztów szkolenia.

Dodatkowe informacje

Sprawy organizacyjne:
Andrzej Jurczewski – tel. 061 640 23 20 w. 70;
e-mail: a.jurczewski@info-baza.pl

Sprawy finansowe – faktury i płatności:
Małgorzata Gawron – tel. 061 640 23 20 w. 821;
e-mail: biuro@info-baza.pl
Centrum Szkolenia Info Baza ma wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Wrzesińskiego pod numerem: NO-PO-32/2/200
pobierz wpis »

Centrum Szkolenia Info Baza jest również Instytucją Szkoleniową zarejestrowaną w rejestrze Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu
zobacz dokument »

Info Baza Sp. z o.o.
Żwirki i Wigury 17, 62-300 Września
Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,
w XXI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000245168; NIP 789-16-53-574