Wnioski z finansowanego przez Wspólnotę Europejską projektu brytyjskiej organizacji RADAR The Disability Network zatytułowanego „Jak osiągnąć równouprawnienie osób niepełnosprawnych w sektorze publicznym”

Projekt był realizowany w celu podniesienia świadomości oraz opracowania i przekazania opinii publicznej wytycznych dotyczących dobrych praktyk w wypełnianiu ustawowego obowiązku równouprawnienia osób niepełnosprawnych, a tym samym doprowadzenia do poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych i ich funkcjonowania w instytucjach publicznych.

Pobierz materiał »