Zasiłek chorobowy czasami również po ustaniu zatrudnienia

Rzeczpospolita (2010-05-04), autor: Sylwia Gortyńska , oprac.: GR

maj 5, 2010

Jeśli podwładny jest dłużej na zwolnieniu lekarskim, może w efekcie otrzymać zasiłek chorobowy. Czasem pieniądze będą mu się należały nawet gdy jego angaż ulegnie rozwiązaniu – czytamy w Rzeczpospolitej.

Sąd Najwyższy w wyroku z 7 kwietnia 2009 r. (I UK 337/08) wyjaśnił, że zasadą jest, że zasiłek chorobowy pełni funkcję rekompensującą utratę zarobku. Nie budzi zatem wątpliwości powiązanie prawa do zasiłku z utratą wynagrodzenia za pracę na skutek niezdolności do niej. Po ustaniu zatrudnienia pracownik nie pracuje, nie nabywa zatem prawa do wynagrodzenia.

Ustawodawca przewidział jednak (ze względów społecznych) prawo do zasiłku również w okresie po ustaniu zatrudnienia. Jest to jednak prawo o charakterze wyjątkowym.

Zasiłek chorobowy przysługuje również osobie, która stała się niezdolna do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, leżeli niezdolność do pracy trwała bez przerwy co najmniej 30 dni i powstała nie później niż w ciągu:

– 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego;

– 3 miesięcy od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego – w razie choroby zakaźnej, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni, lub innej choroby, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby.

W praktyce pracownik może skorzystać z zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia w dwóch przypadkach. Po pierwsze wtedy, gdy choroba zaczęła się jeszcze w trakcie, gdy obowiązywała umowa o pracę i trwa po jej ustaniu. Po drugie, jeśli choroba wystąpiła już po ustaniu angażu, ale w czasie dopuszczalnym przez przepisy.

Więcej w Rzeczpospolitej z 4 maja 2010 r.Naliczanie wynagrodzeń i zasiłków z tytułu choroby i macierzyństwa według zasad obowiązujących w 2010 roku
Szkolenia we Wrocławiu (13 maja), Katowicach (14 maja), Gdańsku (18 maja), Poznaniu (17 czerwca)
zobacz więcej »