Jak wynagradzać niepełnosprawnego pracownika

Rzeczpospolita (2010-05-04), autor: Renata Majewska , oprac.: GR

maj 5, 2010

Podwładnemu, który staje się niepełnosprawny w stopniu umiarkowanym lub znacznym, przysługuje wynagrodzenie nie niższe od poprzedniego. Trzeba je zatem przeliczyć.

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, takim osobom nie wolno zlecać pracy dłuższej niż 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo. Jeśli więc opisanych dysfunkcji nabawią się w trakcie zatrudnienia, ich grafik układamy według tych skróconych norm czasu pracy. I to od następnego dnia po przedstawieniu szefowi odpowiedniego orzeczenia o niepełnosprawności.  Wynika tak z art. 15 ust 2 i 4 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji (…).

Osobie przechodzącej na niepełnosprawność umiarkowaną bądź znaczną należy się za krótszą pracę – zgodnie z art. 18 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. – wynagrodzenie nie niższe od poprzedniego, otrzymywanego za pracę przez 8 godzin dziennie i 40 na tydzień.

Nie ma problemu z pracownikiem wynagradzanym tylko według stałego ryczałtu miesięcznego. Skracamy mu czas pracy, ale nadal uiszczamy tyle samo co wcześniej.

Bardziej skomplikowane rachunki czekają nas, gdy zatrudniony jest wynagradzany według metody godzinowej. Wtedy musimy podnieść jego stawkę godzinową w takim stopniu, w jakim pozostaje poprzedni czas pracy do norm obniżonych. Wskaźnik przeliczeniowy wynosi więc 1,14.
   
Gwarancje niepomniejszania zarobków podwładnego, który staje się niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym albo znacznym, nie są bezwzględne. Przekonują się o tym niepełnosprawni otrzymujący zmienne składniki wynagrodzenia poza stawkami godzinowymi, np. kwoty akordowe, prowizyjne, zadaniowe. Tych nie przeliczamy stosownie do skróconych norm czasu pracy. Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. nie zawiera takiego nakazu.

W świetle uchwały Sądu Najwyższego z 18 kwietnia 2000 r. (DI ZP 6/00) wskazany przywilej płacowy przysługuje również niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, których dopiero przyjmujemy do pracy. Muszą oni otrzymywać stawki stałe miesięczne albo godzinowe na podobnym poziomie co ich koledzy o jednakowym statusie.

Więcej w Rzeczpospolitej z 4 maja 2010 r.Pomoc finansowa na zatrudnienie i rehabilitację niepełnosprawnych pracowników po zmianach ustawy i rozporządzeń dotyczących pomocy publicznej oraz rozporządzenia w sprawie ZFRON
Nowy ogólnopolski cykl szkoleń Centrum Szkolenia Info Baza
zobacz więcej »