Chciałabym aby moja renta była przekazywana na konto bankowe, ale nie chcę zakładać konta. Czy istnieje możliwość aby świadczenie było przelane na konto syna? – pyta czytelniczka miesięcznika „ZUS dla Ciebie”.

Jak odpowiada ekspert Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zgodnie z przepisami ustawy o emeryturach i rentach z FUS rentę wypłaca się osobom uprawnionym za pośrednictwem osób prawnych prowadzących działalność w zakresie doręczania świadczeń (np. poczty), na wskazany adres zamieszkania, albo na wniosek tej osoby na jej rachunek w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

Nie ma możliwości wypłaty świadczenia rentowego na konto syna, chyba że jest się współwłaścicielem tego konta.

Więcej pytań i odpowiedzi w majowym numerze miesięcznika „ZUS dla Ciebie”.