Nowe zasady informowania o dodatkowych zarobkach policyjnych emerytów i rencistów

Dziennik Gazeta Prawna (2010-05-04), autor: Bożena Wiktorowska , oprac.: GR

maj 6, 2010

Jak czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej, od 23 kwietnia 2010 r. obowiązuje rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie rozliczenia rocznego i miesięcznego wypłaconych kwot emerytur lub rent inwalidzkich oraz sposobu ich zmniejszania.

Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA wyjaśnia, że pracujący byli funkcjonariusze zyskali prawo do wyboru sposobu rozliczania. Mogą zdecydować się na rozliczanie miesięczne lub roczne.

W przypadku złożenia wniosku o dokonanie miesięcznego rozliczenia należy dodatkowo dołączyć zaświadczenie z uwzględnieniem wysokości uzyskanego przychodu w rozbiciu na miesiące. Były funkcjonariusz nadal ma obowiązek powiadomić zakład o osiąganiu dodatkowego przychodu.

Jeżeli z takiego zawiadomienia wynika, że zamiarem emeryta lub rencisty jest osiąganie przychodu przekraczającego wyższą kwotę graniczną przychodu, tj. 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, to zgodnie z nowelizacją, organ emerytalny zmniejsza wysokość świadczenia o 25% jego kwoty. Zmniejszenia świadczenia dokonuje się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym została wydana decyzja organu emerytalnego w tej sprawie.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 4 maja 2010 r.