Przedsiębiorca musi pokryć koszty badania miejsca pracy pracownika

Dziennik Gazeta Prawna (2010-05-04), autor: Bożena Wiktorowska , oprac.: GR

maj 6, 2010

Państwowa Inspekcja Pracy nie będzie płacić za specjalistyczne oceny ryzyka zawodowego w przypadku nie umieszczenia pracownika w wykazie osób uprawnionych do emerytury pomostowej – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Według Państwowej Inspekcji Pracy obowiązkiem pracodawcy jest dokonanie udokumentowanej oceny ryzyka zawodowego. Przedsiębiorca ma obowiązek opisać zastosowane na danym stanowisku środki profilaktyczne. Sporządzając taki dokument, przedsiębiorca musi opisać oceniane stanowisko pracy.

Szczególnie ważne jest określenie stosowanych maszyn, narzędzi i materiałów. Istotne jest także opisanie wykonywanej pracy przez pracownika oraz podanie ewentualnych zagrożeń występujących na danym stanowisku.

PIP zwraca także uwagę, że w przypadku osób wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze niezwykle ważne jest, aby ocena ryzyka zawodowego była przeprowadzana dla każdego z czynników środowiska pracy osobno. Zdaniem PIP, najlepszym rozwiązaniem jest zlecenie przeprowadzenia badań akredytowanym laboratoriom.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 4 maja 2010 r.