Ubezpieczenie OC dla zarządu i rady nadzorczej

Rzeczpospolita (2010-05-04), autor: Konrad Piłat , oprac.: GR

maj 6, 2010

Wykupienie przez spółkę ubezpieczenia dla zarządu i rady nadzorczej nie powoduje powstania dla osób zasiadających w tych organach opodatkowanego przychodu. Tak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 27 kwietnia 2010 r.

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, z art. 805 § 1 kodeksu cywilnego wynika, że umowa ubezpieczenia OC nie musi dotyczyć osoby ubezpieczającej. Może ona zawrzeć umowę, której przedmiotem ubezpieczenia będzie odpowiedzialność za szkody spowodowane przez inną osobę, np. członka zarządu i rady nadzorczej.

Powoduje to jednak powstanie przychodu u osoby, na rzecz której zawierana jest umowa. Będzie to przychód ze stosunku pracy lub z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT – w zależności od tego, na jakiej podstawie ubezpieczony pełni swoje obowiązki.

Zapłata przez spółkę składki ubezpieczeniowej prowadzi do powstania przychodu u osób zasiadających w zarządzie i radzie nadzorczej. W sytuacji, gdy  nie można poszczególnym osobom przypisać konkretnej kwoty przychodu, dlatego, że korzyści nie są dla wszystkich jednakowe, członkowie rad nadzorczych i zarządu nie muszą więc płacić podatku w związku z wykupionym przez spółkę ubezpieczeniem.

Więcej w Rzeczpospolitej z 4 maja 2010 r.