Zlecenie na wychowawczym

Rzeczpospolita (2010-05-05), autor: Michał Jakubowski , oprac.: GR

maj 6, 2010

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, umowa-zlecenie powoduje, że zmienia się tytuł do ubezpieczeń, co wywołuje określone obowiązki po stronie zleceniodawcy. Natomiast wolna od składek jest zawarta w okresie urlopu wychowawczego umowa o dzieło. Oznacza to, że w okresie wykonywania umowy o dzieło tytułem do obowiązkowych ubezpieczeń: emerytalnego, rentowych i zdrowotnego jest w dalszym ciągu urlop wychowawczy.

Urlop wychowawczy jest nie tylko okresem przerwy w podleganiu ubezpieczeniom społecznym ze stosunku pracy, ale również odrębnym od stosunku pracy tytułem do ubezpieczeń. Osoba, która z niego korzysta, obowiązkowo podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jednak tylko wtedy, gdy nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty, ani innych tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń społecznych. Brak innych tytułów to także wymóg, by taka osoba była objęta ubezpieczeniem zdrowotnym.

Jeżeli osoba przebywająca na urlopie wychowawczym podejmuje w tym czasie dodatkowe zatrudnienie, np. na umowę-zlecenie, wówczas od dnia rozpoczęcia wykonywania pracy na tej podstawie do dnia jej zakończenia nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i zdrowotnemu z urlopu wychowawczego. W tym czasie jest obowiązkowo ubezpieczona z umowy-zlecenia. Chodzi o ubezpieczenie zdrowotne oraz emerytalne, rentowe, wypadkowe i ewentualnie dobrowolne chorobowe.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla osób przebywających na urlopach wychowawczych stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia (obecnie 1317 zł.).

Więcej w Rzeczpospolitej z 5 maja 2010 r.Naliczanie wynagrodzeń i zasiłków z tytułu choroby i macierzyństwa według zasad obowiązujących w 2010 roku
Szkolenia we Wrocławiu (13 maja), Katowicach (14 maja), Gdańsku (18 maja), Poznaniu (17 czerwca)
zobacz więcej »