Nowe zasady w ubezpieczeniach społecznych

Rzeczpospolita (2010-05-05), autor: Grażyna Ordak , oprac.: GR

maj 6, 2010

Od 1 maja Polak oddelegowany do pracy w innym kraju UE może jednorazowo uzyskać zgodę na opłacanie składek do ZUS przez 24 miesiące, a nie jak wcześniej przez rok – zaczęły obowiązywać rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE). Nowe przepisy gwarantują osobom migrującym zasady stosowane w całej Unii Europejskiej – czytamy w Rzeczpospolitej.

Zmiany dotyczą pracownika, który stale wykonuje pracę na terytorium kilku państw. Może on podlegać ubezpieczeniom społecznym w kraju, w którym ma stałe miejsce zamieszkania, jeśli wykonuje w nim znaczną część pracy. Dotychczas wystarczyło regularne wykonywanie jakiejkolwiek części obowiązków zawodowych w państwie miejsca zamieszkania, aby tam podlegać ubezpieczeniom, czyli w praktyce nawet przez jeden dzień w miesiącu.

Teraz należy kierować się ilością pracy wykonywanej w kraju miejsca zamieszkania, ale nie musi to być większość. Przy pracy najemnej w ocenie pomoże czas pracy lub wynagrodzenie. Aby mówić o tym, że praca jest wykonywana w znacznej części w kraju miejsca zamieszkania, kryteria orientacyjne powinny być spełnione w co najmniej 25 proc.

Osoba pracująca na stałe w kilku krajach, ale niewykonująca znacznej części zadań zawodowych w miejscu zamieszkania. Zgodnie z nowymi rozporządzeniami ma podlegać systemowi kraju, w którym znajduje się siedziba lub miejsce wykonywania działalności zatrudniającego ją przedsiębiorstwa lub pracodawcy. Jeżeli jednak pracownik pracuje w kilku państwach członkowskich dla kilku pracodawców mających siedzibę w różnych krajach UE, składki zapłaci tam, gdzie mieszka.

Gdy w wyniku zastosowania nowych regulacji koordynacyjnych osoba podlegać ma ustawodawstwu innego państwa niż to, które wynika z dawnego rozporządzenia, nadal może podlegać staremu, jeśli jej sytuacja się nie zmienia. Ale nie dłużej niż przez dziesięć lat od wejścia w życie nowych regulacji. Tak stanowią przepisy przejściowe.

Więcej w Rzeczpospolitej z 5 maja 2010 r.