Wzrosną diety za podróże służbowe

Rzeczpospolita (2010-05-06), autor: Magdalena Januszewska , oprac.: GR

maj 7, 2010

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, projekt rozporządzenia MPiPS w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza jego granicami zastąpi dwa akty osobno regulujące wyjazdy krajowe i zagraniczne.

Dotyczy ono wszystkich pod różujących pracowników.

Zgodnie z projektem z  23 zł do 30 zł podwyższona będzie dieta przy wyjazdach krajowych. Nie należy się ona, jeśli pracownik miał zapewnione bezpłatne wyżywienie. Pracodawca będzie mógł zmniejszyć wypłacaną dietę, jeśli wyżywienie jest tylko częściowe.

Podwyższenie diety oznacza wyższe ryczałty na dojazdy środkami komunikacji miejscowej i nocleg (rosną odpowiednio z 4,6 zł do 6 zł i z 34,50 zł do 45 zł).

Projekt zakłada, że nie trzeba będzie załączać biletów za przejazd publicznym środkiem transportu kolejowego lub autobusowego, chyba że chodzi o zwrot kosztów podróży wagonem sypialnym, z miejscówką, a także samolotem. W innych wypadkach pracodawca będzie się kierował oficjalnymi cenami biletów.

Rosną także diety i limity noclegowe dla wyjazdów zagranicznych.

Pobierz rozporządzenie »

Więcej w Rzeczpospolitej z 6 maja 2010 r.


Sprzedaż w okresie trudności rynkowych – najlepsze strategie, metody, techniki
Szkolenia w Poznaniu (14 maja) i Warszawie (21 maja)
zobacz więcej »