Informatyk ma prawo do wyższych kosztów uzyskania przychodów

Rzeczpospolita (2010-05-07), autor: Przemysław Wojtasik , oprac.: GR

maj 10, 2010

Wynagrodzenie osoby, która wykonuje pracę twórczą, może być korzystniej opodatkowane. Przykładowo programiście komputerowemu można bowiem naliczyć 50-proc koszty uzyskania przychodów – czytamy w Rzeczpospolitej.
 
Naliczenie 50-proc. kosztów uzyskania przychodów jest możliwe, jeśli wykonywana praca jest twórcza i niepowtarzalna. Podwyższone koszty można stosować, jeśli obowiązki ze stosunku pracy obejmują działalność twórczą, a pensja jest wynagrodzeniem za przeniesienie autorskich praw majątkowych. To powinno wynikać z umowy o pracę.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o prawie autorskim prawa majątkowe do programu komputerowego stworzonego przez pracownika w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy przysługują pracodawcy, o ile umowa nie stanowi inaczej.

Fiskus uważa, że twórcze czynności powinny być w umowie o pracę oddzielone od innych obowiązków. Trzeba też rozgraniczyć wynagrodzenie zatrudnionego, aby wiadomo było dokładnie, jaka część przychodu może być pomniejszona o 50-proc. koszty. Ustawa o PIT nie przewiduje bowiem możliwości szacunkowego ustalania ilości twórczych działań w całej pracy danej osoby.

Jeśli strony umowy zapomną o podziale twórczych i zwykłych zadań, urząd skarbowy może zakwestionować 50-proc. koszty.

Więcej w Rzeczpospolitej z 7 maja 2010 r.