Jakie możliwości zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych istnieją na rynku pracy. Jak należy ukierunkować doradztwo i pośrednictwo zawodowe To jedne z kilku podstawowych pytań, na które odpowiedzi wskazują realizatorzy projektu Handikap plus. Badania problemu niepełnosprawności na Warmii i Mazurach'' w analizach opracowanych w projekcie. Od czerwca 2006 roku program wdraża Olsztyńska Szkoła Biznesu wspólnie z Warmińsko-Mazurskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych.

Zindywidualizowane podejście w doradztwie zawodowym

– Rosnące wymagania rynku pracy powodują, że osoby niepełnosprawne muszą stawać się coraz bardziej konkurencyjne – podkreśla Adam Ziomek, kierownik projektu. – Zależy to niewątpliwie od nich samych, ale również od instytucji i placówek zajmujących się doradztwem zawodowym i pośrednictwem pracy. Muszą one jednak przyjąć w swojej działalności bardziej zindywidualizowane podejście, wypracowane wspólnie z osobą niepełnosprawną. Będzie ono wówczas działaniem aktywnie kreującym drogę zawodową osób z ograniczoną sprawnością. Sprzyjać temu będzie również przełamywanie nieprawdziwych stereotypów postrzegania osób niepełnosprawnych jako mało wydajnych i kłopotliwych", które nie są w stanie podołać obowiązkom zawodowym – podsumowuje kierownik projektu.

Organizacje pozarządowe dla osób niepełnosprawnych

Wśród organizacji pozarządowych, które działają na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w województwie warmińsko-mazurskim, na szczególną uwagę zasługuje Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych. Działa na terenie podregionu elbląskiego, gdzie mieszka blisko polowa osób niepełnosprawnych w województwie.

– Szeroki zakres usług oferowanych przez tę jednostkę i indywidualizacja pomocy wywołuje duże zainteresowanie ze strony osób niepełnosprawnych, zwłaszcza że formy ich świadczenia są zróżnicowane-mówi Dariusz Śledź, koordynator naukowy projektu. -Z analizy statystyk ERKON wynika, że w latach 2003-2005 corocznie rosła liczba ofert pracy dla niepełnosprawnych. Dużą popularnością wśród osób niepełnosprawnych cieszyły się również programy aktywnego pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego-dodaje pan Śledź.

Więcej niż wrażliwość społeczna

Na uwagę zasługuje Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, który mimo że nie jest oficjalnie zarejestrowany jako jednostka prowadząca działalność związaną z pośrednictwem pracy, to realizuje tego typu przedsięwzięcia poprzez pośrednictwo w kontaktach osób niepełnosprawnych z pracodawcami.

Uczestnicy seminarium w marcu opracowali korzyści z zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Więcej Gazeta Olsztyńska.