Zmiana roku obrotowego przy zmianie formy prawnej spółki

Dziennik Gazeta Prawna (2010-05-10), autor: Maciej Puścion , oprac.: GR

maj 11, 2010

Księgi rachunkowe zamyka się m.in. na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej. Jednak można tego nie robić w przypadku przekształcenia spółki osobowej oraz spółki cywilnej w inną spółkę osobową, a także spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Jak informuje dziennik, rok obrotowy, jest to rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych. Rok obrotowy określa statut lub umowa spółki i może być on zmieniany, ale po zmianie rok ten nie powinien trwać krócej niż 12 miesięcy.

O zmianie należy powiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego najpóźniej w terminie 30 dni od zakończenia poprzedniego roku obrotowego, czego wymaga art. 8 ustawy o CIT, który określa również rok podatkowy, jeśli z innych przepisów wynika obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych na inny dzień niż koniec roku obrotowego – wówczas przyjęty przez spółkę rok obrotowy podzieli się na dwa lata podatkowe – do dnia zamknięcia ksiąg oraz od dnia następnego.

Jeśli przekształcenie wymaga zamknięcia ksiąg, zmiany roku obrotowego można dokonać przy tej okazji, a jeśli dany rodzaj połączenia jest wyłączony z tego obowiązku, ze zmianą należy poczekać do końca przyjętego dotychczas roku obrotowego.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 10 maja 2010 r.