Kiedy otrzymana zaliczka nie jest przychodem firmy

Rzeczpospolita (2010-05-10), autor: Agnieszka Kowalska, Artur Kowalski , oprac.: GR

maj 11, 2010

Otrzymując zaliczkę na poczet przyszłej dostawy czy usługi, firma nie ma jeszcze obowiązku zapłaty podatku dochodowego. Nie zawsze jednak otrzymanie należności przed wykonaniem usługi będzie traktowane jako zaliczka niegenerująca przychodu podatkowego.

Jak czytamy w „Rzeczpospolitej” o sposobie rozliczenia zaliczek otrzymywanych na poczet przyszłych dostaw towarów i usług mówi art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o CIT. Zgodnie z nim do przychodów nie zalicza się pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych.

Nie wszystkie jednak należności na poczet przyszłych usług są przez organy podatkowe uznawane za zaliczki. Ministerstwo Finansów w piśmie z 26 kwietnia 2007 r. (DD6-8213-373/MD/07) uznało, że zapłata z góry za wykonanie usługi w następnych okresach rozliczeniowych, mająca ostateczny i definitywny charakter, nie może być potraktowana jako nieuznana za przychody podatkowe wpłata na poczet usług, które będą wykonane w następnych okresach sprawozdawczych.
 
Otrzymana zapłata niemająca charakteru zaliczki, niepodlegająca w późniejszym terminie rozliczeniu lub zwrotowi jest przychodem na podstawie art. 12 ust. 3a pkt. 2.
Organy podatkowe zwracają uwagę na charakter otrzymanej należności. Jeżeli jest ona ostateczna i definitywna, to będzie skutkowała powstaniem przychodu do opodatkowania.

Zaliczki nie mogą być anonimowe. Z faktury lub umowy powinno jednoznacznie wynikać, które pobrane wpłaty, zarachowane należności są zaliczkami. Nie wszystkie zatem wpłaty będą zaliczkami i przedpłatami niestanowiącymi przychodów podatkowych. Do przychodów nie zalicza się tylko tych zaliczek i przedpłat, które można przyporządkować do konkretnych usług o określonym terminie realizacji.

Więcej w Rzeczpospolitej z 10 maja 2010 r.