Detektyw będzie musiał zdać egzamin centralny

Rzeczpospolita (2010-05-11), autor: Agata Łukaszewicz , oprac.: GR

maj 12, 2010

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, projekt nowelizacji ustawy o usługach detektywistycznych który trafił do Sejmu zakłada wpis do rejestru zamiast zezwolenia na prowadzenie działalności detektywistycznej oraz nowe zasady egzaminowania.

Przeprowadzaniem egzaminu uprawniającego do wykonywania zawodu detektywa po zmianach ma zająć komendant główny policji. Egzamin ma się odbywać nie rzadziej niż raz na kwartał. Nad jego przygotowaniem czuwać ma specjalna komisja złożona z ekspertów.

Sprawdzian wiedzy i kwalifikacji będzie podzielony na dwa etapy: pisemny (test składający się z 80 pytań i rozwiązanie jednego zadania praktycznego) i ustny (zestaw sześciu pytań). Do pełnego egzaminu mają przystępować wszyscy kandydaci. Dziś przedstawiciele niektórych zawodów (np. policjanci czy inni funkcjonariusze) są zwalniani.

Kandydaci do zawodu detektywa są i będą drobiazgowo sprawdzani przez policję oraz lekarzy. Do podjęcia pracy w zawodzie potrzebna będzie nie tylko pozytywna opinia komendanta powiatowego policji, ale także orzeczenie lekarskie świadczące o zdolności psychicznej do wykonywania tej profesji.

Nowela daje też detektywom prawo do przetwarzania danych osobowych zebranych w toku wykonywania czynności (bez zgody osób, których dotyczą) tylko w zakresie prowadzonej sprawy i wyłącznie w czasie jej prowadzenia. Nakłada także na nich obowiązek sporządzania notatek służbowych z przeprowadzanych czynności i dołączanie ich do akt sprawy konkretnego klienta.

Pobierz projekt »

Więcej w Rzeczpospolitej z 11 maja 2010 r.