Więcej równości na rynku pracy, modyfikacje w ustawnie o rehabilitacji

Rzeczpospolita (2010-05-11), autor: Magdalena Januszewska , oprac.: GR

maj 12, 2010

Za naruszenie zasady równego traktowania związkowca lub członka organizacji pracodawców grozić będzie powyżej 3 tys. zł grzywny. Tak wynika z projektu ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu i pracy przygotowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – czytamy w Rzeczpospolitej.

Zakazana będzie każda dyskryminacja związana z przystąpieniem, członkostwem lub działalnością w związkach zawodowych oraz w organizacjach pracodawców. Ktokolwiek złamie w związku z tym zasadę równego traktowania, popełni wykroczenie zagrożone grzywną nie niższą niż 3 tys. zł.

Za przejaw dyskryminacji będzie uznawane także nakazywanie lub zachęcanie do naruszenia zasady równego traktowania. Nakaz równego traktowania będzie obowiązywać także w dostępie i korzystaniu z usług rynku pracy i wszelkich innych form pomocy określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. I w tym wypadku zachęcanie i nakazywanie nieprawidłowych zachowań będą uznawane za dyskryminację.

Przepisy równościowe pojawią się także w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Pracodawca będzie musiał zapewnić niepełnosprawnym niezbędne racjonalne usprawnienia. Będzie zwolniony z tego obowiązku, gdyby miał on oznaczać nieproporcjonalnie wysokie obciążenia, czyli takie, które niewystarczająco są rekompensowane ze środków publicznych. Niedokonanie niezbędnych i racjonalnych usprawnień będzie traktowane jak naruszenie zasady równego traktowania w rozumieniu kodeksu pracy.

Więcej w Rzeczpospolitej z 11 maja 2010 r.