Dziesięć lat na dochodzenie roszczeń od Skarbu Państwa

Rzeczpospolita (2010-05-12), autor: Konrad Piłat , oprac.: GR

maj 13, 2010

Spółka kupiła samochód od przedsiębiorcy, wobec którego sąd rejonowy orzekł środek karny w postaci przepadku tego pojazdu. O orzeczeniu dowiedziała się, kiedy pracownicy urzędu skarbowego odebrali jej auto. Wtedy spółka złożyła żądanie wyłączenia go spod egzekucji. Wniosła także zażalenie na postanowienie urzędu skarbowego o umorzeniu postępowania w tej sprawie. Nie czekając na prawomocne rozstrzygnięcie zażalenia, urząd sprzedał samochód na licytacji – czytamy w Rzeczpospolitej.

TK w wyroku SK 50/08 uznał, że art. 119 w zakresie, w jakim wprowadza dwuletni termin wygaśnięcia roszczenia, jest niezgodny z art. 64 ust. 1 konstytucji. To dlatego, że ustawa zasadnicza nie pozwala na takie ograniczenie praw majątkowych. TK wyjaśnił, że nie oznacza to, iż z roszczeniem można wystąpić w dowolnym momencie. Należy stosować dziesięcioletni termin jego wygaśnięcia, który wynika z art. 118 kodeksu cywilnego. Aktualne pozostaje także, że powództwa nie można wytoczyć po trzech miesiącach od dnia, w którym powód dowiedział się o orzeczeniu przepadku.

Więcej w Rzeczpospolitej z 12 maja 2010 r.