Moment księgowania kosztów u rozliczających się na zasadach ogólnych

Rzeczpospolita (2010-05-11), autor: Konrad Piłat , oprac.: GR

maj 14, 2010

Osoba prowadząca księgę przychodów i rozchodów powinna ewidencjonować koszty na dzień wystawienia faktury lub innego dowodu stanowiącego podstawą do ich zaksięgowania – czytamy w Rzeczpospolitej.

Jak informuje dziennik, Izba Skarbowa w Warszawie w interpretacji z 11 marca 2010 r. odniosła się do wątpliwości podatnika, który zapytał, czy w świetle nowelizacji ustawy o PIT, sposób księgowania kosztów pośrednich w podatkowej księdze przychodów i rozchodów metodą kasową jest prawidłowy.

Izba skarbowa nie zgodziła się z takim stanowiskiem. W interpretacji wskazała na rozporządzenie ministra finansów, które w szczegółowy sposób reguluje zasady prowadzenia księgi. Zgodnie z jego §17 ust. 1 zakup materiałów podstawowych oraz towarów handlowych musi być wpisany do księgi, niezwłocznie po ich otrzymaniu, najpóźniej przed przekazaniem do magazynu, przerobu lub sprzedaży. Ust. 2 tego przepisu mówi, że zapisów dotyczących pozostałych wydatków dokonuje się raz dziennie, po zakończeniu dnia, nie później niż przed rozpoczęciem działalności w dniu następnym.

Również w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2009 r., zgodnie z art. 22 ust. 6b ustawy o PIT, za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów w przypadku podatników, o których mowa w ust. 6, uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do ujęcia kosztu. Izba skarbowa podkreśliła, że przepis ten obowiązuje wszystkich podatników rozliczających się na podstawie księgi przychodów i rozchodów, bez względu na metodę jej prowadzenia. Na tej podstawie izba uznała, że księgowanie kosztów w momencie zapłaty za towary lub usługi jest nieprawidłowe.

Więcej w Rzeczpospolitej z 11 maja 2010 r.