Jak prawidłowo zadeklarować import usług

Rzeczpospolita (2010-05-13), autor: Tomasz Stanek , oprac.: GR

maj 14, 2010

Od nowego roku zmieniły się zasady rozliczania VAT od usług kupowanych od kontrahentów zagranicznych. Wpłynęło to także na sposób ich wykazywania w deklaracjach.

Jak czytamy w „Rzeczpospolitej”, zmiany dotyczą przede wszystkim zasad określania miejsca opodatkowania usług i rozpoznawania momentu powstania obowiązku podatkowego. Jednocześnie modyfikacjom zostały poddane wzory deklaracji podatkowych.

W zdecydowanej większości przypadków podatek od importu usług jest rozliczany razem z innymi czynnościami podlegającymi VAT w składanych przez podatników miesięcznie (lub kwartalnie) deklaracjach podatkowych VAT-7 (VAT-7K, VAT-7D).

Jedynie w sytuacji gdy podatnicy nie rozliczają się cyklicznie z urzędem skarbowym, import usług wykazać należy w deklaracji VAT-9M. Taką deklarację składa się do 25 dnia miesiąca następnego po tym, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Wzory tych deklaracji podatkowych zawierają nową dodatkową rubrykę przeznaczoną dla rozliczeń z tytułu importu usług. Wykazuje się tam łączną kwotę podstawy opodatkowania i podatku należnego w związku z nabyciem usług od podatników podatku od wartości dodanej, dla których miejsce świadczenia określa się na podstawie art. 28b ustawy o VAT.

W pozycjach tych należy wykazać jedynie część łącznej wartości świadczeń rozliczanych w ramach importu usług. W  rubrykach tych nie wykazujemy transakcji z podatnikami z krajów pozaunijnych.

Od ogólnej zasady, że usługi rozliczane są w miejscu siedziby/zamieszkania usługobiorcy będącego podatnikiem VAT, jest wiele wyjątków. Takie wyłączenie będzie przykładowo dotyczyć usług świadczonych przez pośredników w obrocie nieruchomościami czy usług zakwaterowania w hotelach oraz innych usług związanych z nieruchomościami, których miejsce świadczenia określa się na podstawie art. 28e ustawy o VAT. Podobnie jest w razie nabycia usług krótkoterminowego wynajmu środków transportu (art. 28j).

Więcej w Rzeczpospolitej z 13 maja 2010 r.