Waloryzacja świadczeń co roku, nie tylko o inflację…

Gazeta Prawna , autor: Bartosz Marczuk , oprac.: GR

kw. 2, 2007

Waloryzacja świadczeń co roku, nie tylko o inflację i zmiana prawa Rząd chce od przyszłego roku zmienić mechanizm waloryzacji emerytur i rent 9,8 mln osób będzie otrzymywać podwyżki co roku, a najbliższa odbędzie się w marcu 2008 r.

Waloryzacja uwzględni nie tylko wzrost cen, ale także co najmniej 20 proc. realnego wzrostu wynagrodzeń.

Od przyszłego roku emerytury i renty będą corocznie waloryzowane – zapowiada premier Jarosław Kaczyński.

Deklaruje, że podwyżki uwzględnią inflację i 20 proc. wzrostu płac. Świadczenia mogą więc wzrosnąć nawet o 5 proc.

Zdaniem premiera pozwala na to m.in. dobra sytuacja gospodarcza. Jednak pracodawcy ostrzegają, że zbyt hojnych podwyżek może nie wytrzymać budżet państwa.

Dla kogo podwyżka

Waloryzacja dotyczy nie tylko emerytów i rencistów ZUS (tych jest 7,3 mln), ale także innych osób otrzymujących świadczenia podwyższane tak jak emerytury i renty wypłacane przez Zakład (np. świadczenia przedemerytalne, renty socjalne). Ponadto są nią objęci świadczeniobiorcy Kasy Rolniczego Ubezpieczania Społecznego oraz organów rentowych tzw. służb mundurowych. W sumie 9,8 mln osób.

Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami, waloryzacja odbywa się dopiero wtedy, gdy od ostatniej' podwyżki wskaźnik inflacji przekroczy 5 proc. (nie rzadziej niż raz na trzy lata). Ponieważ inflacja w 2006 roku wyniosła 1,4 proc. (dla gospodarstw emerytów i rencistów), a zgodnie z szacunkami w tym roku wyniesie 2,1 proc. – łącznie nie przekroczy 5 proc. w latach 2006-2007. Oznacza to, że następna podwyżka odbyłaby się dopiero w 2009 roku, tj. trzy lata od ostatniej waloryzacji z 2006 roku.

– Jeśli rząd zamierza obniżyć pracownikom składki rentowe i podatki dzięki wzrostowi gospodarczemu, to powinien też zapewnić udział w tym wzroście.

Więcej Gazeta Prawna.