Kiedy wyrejestrować zleceniobiorcę z ubezpieczeń społecznych

Rzeczpospolita (2010-05-13), autor: SYG , oprac.: GR

maj 14, 2010

W naszej firmie pracuje kilku zleceniobiorców. Jeden z nich szybko wywiązał się z wykonania przedmiotu kontraktu. Czy w sytuacji, gdy praca została wykonana przed wcześniej ustalonym terminem, także wcześniej możemy wyrejestrować go z ubezpieczeń społecznych? – pyta czytelnik Rzeczpospolitej.

Nie – odpowiada ekspert dziennika.

Ubezpieczenia te trwają od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia tej umowy. Jeśli nawet praca ustalona w umowie-zleceniu zostanie wykonana przed umówionym terminem, to płatnik nie wyrejestruje ubezpieczonego zleceniobiorcy przed terminem wynikającym z umowy. Chyba, że strony wcześniej rozwiążą umowę-zlecenie, np. wraz z dniem wykonania pracy. Wtedy wyrejestrują zleceniobiorcę od następnego dnia po dniu zakończenia umowy.

Więcej w Rzeczpospolitej z 13 maja 2010 r.