Certyfikat księgowy: komplet informacji jest warunkiem wydania dokumentu

Rzeczpospolita (2010-05-13), autor: Agnieszka Pokojska , oprac.: GR

maj 14, 2010

Jak czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej, aby uzyskać certyfikat księgowy, trzeba złożyć wniosek zgodny ze wzorem i dołączyć aktualne dane. W przypadku niezłożenia wszystkich niezbędnych informacji wnioskodawca zostanie wezwany o ich uzupełnienie.

Często w składanych dokumentach brak jest stosownej informacji dotyczącej wymiaru czasu pracy, w jakim była nabywana praktyka w księgowości, wniosek o wydanie certyfikatu księgowego składany jest z pominięciem obowiązującego formularza, wnioskodawcy nie dołączają lub składają nieaktualne wydane wcześniej niż 30 dni przed datą złożenia wniosku.

W przypadku ukończenia studiów podyplomowych brak jest często potwierdzenia (w formie odpisu dyplomu) ukończenia studiów wyższych magisterskich.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 13 maja 2010 r.