Produkcja na zlecenie to dostawa czy usługa?

Rzeczpospolita (2010-05-13), autor: Agnieszka Blank , oprac.: GR

maj 14, 2010

Wytwarzanie towarów częściowo z materiałów własnych zamawiającego może w zależności od konkretnej sytuacji być uznane za dostawę towarów lub świadczenie usługi. 
 
Jak czytamy w Rzeczpospolitej, jeśli producent wytwarza na zlecenie zamawiającego towar całkowicie z własnych materiałów, to dostarczając go zgodnie z zamówieniem, powinien wykazać dostawę towarów.

Z kolei gdy zamawiający dostarcza całość materiałów mających służyć do produkcji, wyprodukowanie danego towaru przez producenta jest de facto świadczeniem usługi produkcyjnej. Z tego względu producent dostarczając wyprodukowany towar, powinien potraktować to jako świadczenie usługi dla celów VAT, ze wszelkimi konsekwencjami takiej właśnie klasyfikacji (takimi w szczególności jak miejsce opodatkowania świadczenia czy właściwa stawka podatku i warunki jej zastosowania).

Sytuacja staje się trudniejsza, gdy zlecający przekaże producentowi jedynie część materiałów, które zostaną wykorzystane w produkcji. Dla klasyfikacji takiej transakcji należy rozstrzygnąć, czy jest ona dostawą towarów, czy też powinna być potraktowana jako świadczenie usługi.

Władze podatkowe w wydawanych interpretacjach prawa podatkowego sugerują, że dla klasyfikacji danej transakcji dla celów VAT znaczenie ma m.in. proporcja udziału/wartości materiałów powierzonych do materiałów własnych producenta. Ważne jest jednak, aby podstawa dla takiej proporcji była odpowiednio dostosowana do danej sytuacji. 

Z kolei za klasyfikacją produkcji na zlecenie jako dostawy towarów przemawia m.in. udział materiałów własnych producenta przekraczający udział materiałów powierzonych przez zlecającego czy wytwarzanie towarów z materiałów własnych producenta przy jedynie marginalnym, pomocniczym znaczeniu materiałów powierzonych przez zlecającego. Ponadto, w sytuacji gdy materiał podstawowy dla danego towaru będzie jedynie częściowo dostarczony przez zamawiającego, transakcja również może zostać uznana za dostawę towarów (uwzględniając wartość materiałów).

Więcej w Rzeczpospolitej z 13 maja 2010 r.