Księgowanie korekt wciąż budzi wątpliwości

Rzeczpospolita (2010-05-14), autor: Konrad Piłat , oprac.: GR

maj 16, 2010

Firmy, które wystawiły fakturę na nieodpowiednią kwotę, nie mają pewności, jak ująć zwiększenie lub zmniejszenie ceny.

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, w sytuacji korekt obniżających podatek należny istnieją wątpliwości, czy trzeba stosować art. 29 ust. 4a ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem w sytuacji, gdy podstawa opodatkowania ulega zmniejszeniu w stosunku do określonej w wystawionej fakturze, podatnik obniża ją, jeżeli ma potwierdzenie od nabywcy, że otrzymał korektę faktury. Musi to nastąpić przed upływem terminu do złożenia deklaracji za dany okres rozliczeniowy. Uzyskanie potwierdzenia po tym terminie uprawnia do uwzględnienia korekty za okres rozliczeniowy, w którym dokument ten został otrzymany.

Inaczej jest przy korekcie podwyższającej obrót. Gdy jest ona konsekwencją błędu, to nie ma wątpliwości, że należy zweryfikować deklarację za okres, gdy została wystawiona faktura pierwotna. Jeśli jednak konieczność korekty wynika z okoliczności powstałych po zawarciu transakcji, to w większości wyroków sądy nakazują ujęcie jej w bieżącym okresie rozliczeniowym.

Więcej w Rzeczpospolitej z 14 maja 2010 r.