Za mała pomoc dla rodzin wychowujących niepełnosprawne dzieci

Dziennik Gazeta Prawna (2010-05-17), autor: Michalina Topolewska , oprac.: GR

maj 18, 2010
Dwie trzecie rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi korzysta ze świadczeń rodzinnych. Wysokość świadczenia powinna być związana z rodzajem niepełnosprawności, a rozbudowany system świadczeń może prowadzić do dezaktywizacji zawodowej rodziców.


Jak czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej rodziny, które wychowują niepełnosprawne dzieci, korzystają ze świadczeń rodzinnych na preferencyjnych warunkach. Mają m.in. wyższe kryterium dochodowe i wyższą wysokość niektórych świadczeń.  Od 1 stycznia tego roku niezależnie od osiąganych dochodów rodzic może otrzymywać świadczenie pielęgnacyjne, jeżeli rezygnuje z pracy, aby sprawować opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Spowodowało to wzrost liczby osób, które otrzymują to świadczenie. Skorzystali na tym nie tylko opiekunowie dzieci, ale też dorosłych niepełnosprawnych osób. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej nie planuje na razie żadnych zmian w systemie świadczeń.

– W stosunku do wszystkich dzieci poniżej 16 lat wydawane jest jednolite orzeczenie o niepełnosprawności bez zróżnicowania na jej stopień, na podstawie takiego samego orzeczenia równą wysokość pomocy otrzymuje zarówno dziecko z upośledzeniem umysłowym, jak i z porażeniem mózgowym – mów Bożena Zimoch, kierownik powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności działającego przy MOPS we Wrocławiu.

Koszt codziennej pielęgnacji takich dzieci jest nieporównywalny, dlatego należałoby wprowadzić co najmniej dwa stopnie niepełnosprawności – mówi Ewa Jagiełło, prezes Stowarzyszenia Rodziców Dzieci z Porażeniem Mózgowym.

Zdaniem Ewy Jagiełło, aby świadczenie pielęgnacyjne spełniało swój cel, jakim jest rekompensata dochodu spowodowanego utratą pracy, jego wysokość powinna wysokości 1317 zł.

Taka sytuacja grozi dezaktywizacja zawodową zbyt dużej części rodziców. Lepszym rozwiązaniem, byłoby wsparcie usługowe dla takich rodziców. Taki system funkcjonuje np. we Francji.  – mówi Marek Rymsza, ekspert Instytutu Spraw Publicznych.

Konsekwencją niedopasowanego systemu pomocy jest też niska aktywność zawodowa niepełnosprawnych osób na rynku pracy. Z danych PFRON wynika, że tylko co szósta taka osoba pracuje.


Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 17 maja 2010 r.