Kiedy umowa dożywocia może być bezskuteczna?

Rzeczpospolita (2010-05-17), autor: Marek Domagalski , oprac.: GR

maj 18, 2010

Umowa dożywocia polega na tym, że nabywca, domu czy mieszkania, kupuje je lub otrzymuje w darowiźnie w zamian za zapewnienie darczyńcy dożywotniego utrzymania i zamieszkania oraz traktowanie jak domownika.


Dziennik Rzeczpospolita informuje, iż zgodnie z art. 527 § 3 kodeksu cywilnego, jeżeli wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli uzyskała korzyść majątkową osoba będąca w bliskim z dłużnikiem stosunku, domniemywa się, że wiedziała ona, że dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli. Taka świadomość jest przesłanką uznania czynności prawnej w tym wypadku umowy dożywocia za bezskuteczną.


Więcej w Rzeczpospolitej z 17 maja 2010 r.