Handel poza działalnością nie jest objęty VAT

Rzeczpospolita (2010-05-18), autor: Łukasz Sitek , oprac.: GR

maj 19, 2010
Sprzedaż jednej z kilku działek budowlanych przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej nie podlegała opodatkowaniu VAT – czytamy w Rzeczpospolitej.

Z interpretacji Izby Skarbowej w Warszawie z 29 kwietnia 2010 r. wynika, że dostawa gruntów objęta jest VAT, gdy dokonywana jest przez podatnika VAT lub przez osobę fizyczną niebędącą podatnikiem tego podatku, jeżeli sprzedaży można przypisać znamiona działalności gospodarczej prowadzonej z zamiarem wykonywania jej w sposób częstotliwy. O kwestii decyduje powtarzalność czynności lub zamiar powtarzalności.

Jeżeli osoba fizyczna sprzedaje ze swojego majątku prywatnego nieruchomość gruntową przeznaczoną pod zabudowę, a czynność ta wykonywana jest jednorazowo lub okazjonalnie, w warunkach wskazujących, że nie jest czyniona z zamiarem jej powtarzania i nie zmierza do nadania jej stałego charakteru, transakcja taka nie może być uznana za działalność gospodarczą.

Więcej w Rzeczpospolitej z 18 maja 2010 r.