ZUS odrzuci wszystkie formularze nawet wtedy, gdy błąd krytyczny będzie miał tylko jeden z kilku składanych dokumentów – czytamy w Rzeczpospolitej

ZUS potraktuje jako nieważny cały zestaw dokumentów  nawet, wtedy gdy błąd krytyczny będzie miał tylko jeden z składanych.  Chodzi o błędy, które uniemożliwiają przetworzenie dokumentacji ubezpieczeniowej w systemie teleinformatycznym ZUS.
Tak wynika z nowego rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 1 kwietnia 2010 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełnić płatnicy składek przekazujący dokumenty ubezpieczeniowe w formie dokumentu elektronicznego poprzez teletransmisję danych. Nowe przepisy wchodzą w życie 20 maja.


pobierz rozporządzenie >>

Więcej w Rzeczpospolitej z 19.05.2010 r.    Naliczanie wynagrodzeń i zasiłków z tytułu choroby i macierzyństwa według zasad obowiązujących w 2010 roku
Szkolenia we Wrocławiu (27 maja), Poznaniu (17 czerwca)
zobacz więcej »