Kwoty wolne od potrąceń z emerytur i rent są zbyt niskie

Rzeczpospolita (2010-05-20), autor: Magdalena Januszewska , oprac.: GR

maj 21, 2010
Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny rozpatrywała projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z FUS dotyczący wzrostu kwoty wolnej od potrąceń.

Jak czytamy w „Rzeczpospolitej” zabezpieczeniem dłużników przed nadmierną egzekucją jest tzw. kwota wolna od potrąceń. Posłowie są zdania, że dla emerytów i rencistów powinny one wzrosnąć do poziomu najniższych świadczeń. które obecnie wynoszą 706,29 zł miesięcznie oraz 543,29 zł renty dla częściowo niezdolnych do pracy.

Na wczorajszym posiedzeniu Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny rozpatrywała projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z FUS w tej sprawie.
Projekt zakłada, że kwota wolna będzie wyższa. Przy potrącaniu należności za pobyt w domu pomocy społecznej zainteresowanemu zostanie w ręku 25 proc. najniższej emerytury lub renty , a zasiłków rodzinnych, z pomocy społecznej – 75 proc. Prace nad projektem będą kontynuowane w podkomisji.

Więcej w Rzeczpospolitej z 20 maja 2010 r.