Baterie i akumulatory – obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami

Rzeczpospolita (2010-05-20), autor: Tadeusz Jawniak , oprac.: GR

maj 21, 2010
Jednym z większych zagrożeń dla środowiska są wyeksploatowane akumulatory samochodowe. Rolę czynnika ochronnego pełniła opłata depozytowa, dla uniknięcia której należało zwrócić zużyty akumulator przy zakupie nowego, ale tak było do końca ubiegłego roku – czytamy w Rzeczpospolitej.

Podstawowe normy postępowania z odpadami i związane z tym zadania różnych podmiotów reguluje ustawa o odpadach. Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej wymusza recykling odpadów zamiast składowania na wysypiskach. 

Wprowadzający baterie i akumulatory przenośne jest zobowiązany do zawarcia umowy ze zbierającym odpady tych produktów. Zakres umowy wyznacza art. 32 ustawy o bateriach i akumulatorach. Nie dziwi wymóg określenia warunków finansowania zbiórki odpadów. Kontrowersyjne jest zobowiązanie zbierającego do złożenia swojemu klientowi sprawozdania z wykazem miejsc pozyskania odpadów.

Jednym z większych zagrożeń dla środowiska są wyeksploatowane akumulatory samochodowe. Rolę czynnika ochronnego pełniła opłata depozytowa, dla uniknięcia której należało zwrócić zużyty akumulator przy zakupie nowego. Tak było do końca ubiegłego roku, gdy opłatę określała ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.
W ustawie o bateriach i akumulatorach opłata depozytowa jest także przewidziana, lecz jej wysokość ma określać rozporządzenie, którego nie ma do tej pory. Od początku roku brak jest podstawy do pobierania opłaty depozytowej przy zakupie akumulatorów.

Rozliczenie wykonania obowiązku zbierania zużytych baterii i akumulatorów przenośnych następuje na koniec roku. Z jednym wyjątkiem, którym jest rok 2012, w którym obowiązek należy wykonać do 26 września. Nie decyduje ilość produktów wprowadzonych do obrotu w danym roku, lecz średnia z trzech lat. 

Z dbałości o środowisko naturalne ograniczono okres magazynowania odpadów baterii i akumulatorów do jednego roku. Zapomniano jednak że odpady są rzeczami oznaczonymi tylko co do rodzaju i nikłe są szanse na ustalenie faktycznego czasu magazynowania. Brak kary za naruszenie przepisu też nie zmobilizuje do jego przestrzegania. Zakaz wywożenia zużytych baterii i akumulatorów na składowiska odpadów to kolejne działanie pozorne. Ograniczenie nie obejmuje odpadów powstałych z przetworzenia zużytych baterii i akumulatorów.

Więcej w Rzeczpospolitej z 20 maja 2010 r.