Mniejsze składki od umowy zlecenia

Rzeczpospolita (2010-05-24), autor: Jam , oprac.: GR

maj 24, 2010
Zasady ustalania podstawy wymiaru składek zleceniobiorców będą takie jak pracowników.

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało nowelizację rozporządzenia z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Do pracujących na podstawie umowy agencyjnej, zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, stosować się będzie te same (czyli korzystniejsze) zasady obliczania składki co do pracowników.

Pobierz projekt rozporządzenia

Więcej w Rzeczpospolita z dnia 21 maja 2010 r.