Liczy się odrębne umocowanie

Rzeczpospolita (2010-05-24), autor: Grażyna J. Leśniak , oprac.: GR

maj 25, 2010
Ordynacja podatkowa i Sądy administracyjne nie uznają pełnomocnictw ogólnych. Żądają każdorazowej reprezentacji składanej do akt – czytamy w Rzeczpospolitej.

Z art. 137 § 1 ordynacji do reprezentacji podatnika może zostać ustanowiona osoba fizyczna, która ma pełną zdolność do czynności prawnych. Ordynacja nie mówi wyraźnie, jaki charakter ma takie pełnomocnictwo: czy  ma ono charakter ogólny, czyli może dotyczyć wszystkich spraw, także podatkowych, czy szczególny, wymagający złożenia pełnomocnictwa do akt sprawy za każdym razem odrębnie.

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego to nie do organu należy decydowanie, czy w danym postępowaniu strona wyraża wolę bycia zastępowaną przez pełnomocnika, wyrazem takiej woli jest każdorazowo przedłożenie do akt danej sprawy dokumentu pełnomocnictwa. Sąd uznał, że pełnomocnictwo udzielone w toku postępowania kontrolnego nie stanowi wypełnienia tego przepisu w stosunku do postępowania podatkowego, a zatem nie może wywierać w nim skutków prawnych.

Przy takim podejściu do sprawy można dojść do wniosku, że także do każdej składanej przez pełnomocnika deklaracji podatkowej powinno być udzielone oddzielne umocowanie, jeśli przyjmiemy, że każda deklaracja to odrębna sprawa.

Pomimo iż niekorzystne dla podatników orzeczenia były wydawane w indywidualnych sprawach, to i tak eksperci są zdania, że minister finansów powinien wypowiedzieć się w kwestii tego, jakie pełnomocnictwa są dopuszczalne. Z wnioskiem w tej sprawie zwróciła się już nawet Krajowa Rada Doradców Podatkowych.

Więcej w Rzeczpospolitej z 24 maja 2010 r.