Jak rozliczyć lokal ze spadku?

Rzeczpospolita (2010-05-24), autor: Mpa , oprac.: GR

maj 25, 2010
Małżonek, który odziedziczył mieszkanie, sam rozlicza zyski z jego najmu.

Rzeczpospolita publikuje interpretację dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z której wynika, że majątek odziedziczony przez męża stanowi jego majątek osobisty. Osoby fizyczne osiągające przychody z najmu mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, którego stawka wynosi 8,5 proc. Zgodnie z art 12 ust. 6 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zasady proporcjonalnego ustalania przychodu nie stosuje się, gdy przedmiot najmu należy do majątku odrębnego jednego z małżonków. Nie ma wówczas współwłasności. W takiej sytuacji oświadczenie o wyborze ryczałtu składa wyłącznie ta osoba, do której należy nieruchomość.

Dyrektor Izby Skarbowej uznał, że obowiązek podatkowy ciąży wyłącznie na współwłaścicielach wynajmowanej nieruchomości. Nie trzeba składać oświadczenia o opodatkowaniu całości przychodów przez jednego z małżonków.

Więcej w Rzeczpospolitej z 24 maja 2010 r.