Opodatkowanie aportów i usług transportowych

Rzeczpospolita (2010-05-24), autor: Łukasz Sobczak , oprac.: GR

maj 25, 2010
Ograniczenie prawa do proporcjonalnego odliczenia jest niezgodne z unijną dyrektywączytamy w Rzeczpospolitej

Z wyroku NSA z 13 kwietnia 2010 r. wynika, że wyłączenie prawa do odliczenia przewidziane w art. 90 ust. 10 pkt 2 ustawy o VAT jest sprzeczne z unijną dyrektywą. Nie pozwala ona na ograniczenie prawa do korekty odliczenia zgodnie z proporcją ostateczną.

Ponadto art 173 ust. 2 lit. e) dyrektywy pozwala na odstępstwo od odliczenia podatku naliczonego w kwocie ustalonej na podstawie proporcji. Ma to na celu korzyść podatnika, który będzie mógł odliczyć kwotę większą niż przysługująca. Przepis ten nie może być podstawą do ograniczenia prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Więcej w Rzeczpospolitej z 24 maja 2010 r.