Rozliczenie usługi montażu w praktyce wciąż budzi wątpliwości

Rzeczpospolita (2010-05-25), autor: Przemysław Wojtasik , oprac.: GR

maj 26, 2010
Producenci drzwi i okien mogą zastosować 7% VAT przy ich montażu. Nie jest jednak pewne, czy taką stawką można objąć dostawę kupionych w ramach tej usługi materiałów – czytamy w Rzeczpospolitej.

Sprzedaż materiałów budowlanych jest opodatkowana 22% VAT, ale przy robotach budowlano-montażowych oraz remontach i pracach konserwacyjnych w obiektach budownictwa mieszkaniowego naliczamy już tylko 7% daninę. Pozwala na to § 37 rozporządzenia wykonawczego ministra finansów z 24 grudnia 2009 r. Nie ma też wątpliwości, że niższą stawkę może zastosować producent okien i drzwi przy usłudze ich montażu.

Można jednak przyjąć, że sprzedaż okien (drzwi) i ich montaż jest świadczeniem złożonym, opodatkowanym w całości preferencyjną stawką. To rozwiązanie korzystne dla klientów, zamiast kupować osobno materiały i płacić za ich montaż, zamawiają kompleksową usługę, a wykonawca nalicza od całości niższy podatek. Taką możliwość potwierdzają organy podatkowe.

Prawo do niższej stawki dla usługi montażu, w ramach której klient płaci też za materiały, potwierdza również większość orzeczeń sądowych. Przykładowo wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 4 kwietnia 2008 r. Sąd podkreślił, że roboty budowlane stanowią tzw. świadczenia złożone, na które składa się wiele czynności mających doprowadzić do określonego efektu gospodarczego. Chodzi o czynności podstawowe, których wykonanie jest celem umowy zawartej z klientem, oraz czynności pomocnicze niezbędne do wykonania podstawowych. W takich sytuacjach należy przyjmować jednolitą stawkę VAT dla całego kompleksu czynności, biorąc pod uwagę charakter czynności podstawowej. Dlatego należy zastosować 7% stawkę.

Z dominującej linii orzeczniczej wynika, że kompleksowa usługa montażu drzwi i okien może być opodatkowana 7% stawką VAT. Dostawa materiałów budowlanych jest bowiem częścią świadczenia złożonego – usługi montażu. Będzie tak niezależnie od tego, czy świadczy ją producent okien (drzwi) czy też inny przedsiębiorca. 

Więcej w Rzeczpospolitej z 25 maja 2010 r.