Spółka wyrówna emeryturę

Rzeczpospolita (2010-05-26), autor: Mateusz Rzemek , oprac.: GR

maj 26, 2010
Gdy pracodawca ponosi winę za wystawienie złego świadectwa, płaci odszkodowanie.

Jak czytamy w Rzeczpospolitej zgodnie z art. 97 §2 kodeksu pracy pracodawca ma obowiązek podać w świadectwie pracy informacje m.in. dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk.

Nawet jeśli pracodawca popełnił błędy w świadectwie, nie przesądza to automatycznie o jego winie. Sądy same powinny ustalić, czy pracodawca wystawiając świadectwo pracy ponosi odpowiedzialność za przyznanie pracownikowi zaniżonej emerytury.

Sąd Najwyższy w wyroku z 13 października 2005 r. uznał, że pracownik może na podstawie art. 471 k.c. w związku z art. 300 k.p. dochodzić od pracodawcy naprawienia wyrządzonej nie wydaniem w terminie lub wydaniem niewłaściwego świadectwa pracy szkody innej niż utrata zarobków w związku z pozostawaniem bez pracy. Podstawę odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną pracownikowi wskutek odmowy poświadczenia zatrudnienia w warunkach szkodliwych lub w szczególnym charakterze, która wynikła z nienależytego wykonania obowiązku prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy i akt osobowych pracownika stanowi art. 471 k.c. w związku z art. 300 k.p.

 
 Więcej w Rzeczpospolitej z 26.05.2010 r.