Zasiłek chorobowy dla byłego pracownika

Rzeczpospolita (2010-05-26), autor: Emilia Derucka , oprac.: GR

maj 26, 2010
Gdy choremu kończy się umowa, zwolnienie przekaż do ZUS.

Zatrudniamy ponad 70 osób, jesteśmy więc płatnikami świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa. Jeden z pracowników mających zawartą umowę o pracę do końca maja br. przebywa na zwolnieniu lekarskim od początku kwietnia. Obecnie przedstawił zwolnienie na okres od 15 maja do 15 czerwca. Pracownik nie ma prawa do zasiłku chorobowego z ZUS, ponieważ pobiera rentę z tytułu niezdolności do pracy. Z pracownikiem nie przedłużymy umowy na dalszy okres i zastanawiamy się, co zrobić z tym ostatnim zwolnieniem, które obejmuje częściowo okres już po ustaniu zatrudnienia – pyta czytelnik Rzeczpospolitej.

Z chwilą rozwiązania angażu organem zobowiązanym do ustalenia prawa i wypłaty zasiłku chorobowego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia jest ZUS właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o to świadczenie. Organ ten na podstawie całości zebranej dokumentacji podejmie decyzję, czy byłemu pracownikowi będzie się należał zasiłek chorobowy, czy też nie. Płatnik składek posiadający złożone przez pracownika zaświadczenie lekarskie stwierdzające niezdolność do pracy z powodu choroby po wypłaceniu zasiłku chorobowego należnego mu w czasie zatrudnienia musi przekazać to zaświadczenie do ZUS i jednocześnie pozostawić w swoich aktach potwierdzoną kopię.

Więcej w Rzeczpospolita z dnia 26.05.2010 r.