Prawo do dodatkowej przerwy

Rzeczpospolita (2010-05-27), autor: Adam Kraszewski , oprac.: GR

maj 27, 2010
Czy każdemu niepełnosprawnemu przysługuje dodatkowa przerwa w pracy i czy udziela się jej zamiast zwykłej 15-minutowej pauzy? – pyta czytelnik Rzeczpospolitej.

Jak odpowiada ekspert dziennika, pracownicy niepełnosprawni mogą korzystać zarówno z uprawnień przysługujących ogółowi pracowników, jak i ze szczególnych uprawnień przyznanych wyłącznie niepełnosprawnym. Zgodnie z art. 17 ustawy o rehabilitacji osoba niepełnosprawna ma prawo do dodatkowej przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek. Czas przerwy wynosi 15 minut i jest wliczany do czasu pracy. Regulacje ustawy nie uzależniają prawa do dodatkowej przerwy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek od spełnienia przez niepełnosprawnego pracownika dodatkowych wymogów, takich jak zaliczenie do określonego stopnia niepełnosprawności czy też zatrudnienie w odpowiednim wymiarze czasu pracy. Dodatkowa przerwa przysługuje zatem każdemu niepełnosprawnemu pracownikowi. Jest całkowicie niezależna od przerwy regulowanej przez przepisy kodeksu pracy.

Więcej w Rzeczpospolitej z 27 maja 2010 r.