Pożyczki poza systemem bankowym podlegają VAT, ale mogą być udzielane bez podatku

Rzeczpospolita (2010-05-27), autor: RADOSŁAW BARANIEWICZ , oprac.: GR

maj 27, 2010
Pożyczki udzielane przez podatników VAT poza systemem bankowym korzystają ze zwolnienia z VAT.

Udzielanie pożyczek poza systemem bankowym jest usługą pośrednictwa finansowego zwolnioną z VAT. Tak stwierdziła Izba Skarbowa w Bydgoszczy w interpretacji z 9 kwietnia 2010 r.

Usługa udzielania pożyczek świadczona poza systemem bankowym, za którą spółka pobiera odpłatność w postaci odsetek, podlega przepisom ustawy o VAT i jako nie wymieniona w załączniku nr 4 do ustawy korzysta ze zwolnienia z tego podatku. Jednocześnie taka kwalifikacja jest uzależniona od prawidłowego przyporządkowania przez spółkę świadczonych usług do odpowiedniego grupowania PKWiU.

Udzielanie przez podatnika VAT pożyczek można uznać za świadczenie usług, niezależnie od częstotliwości udzielania tych pożyczek oraz zakresu statutowej działalności podatnika. W praktyce podatnicy często występują najpierw do Ośrodka Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego z prośbą o wydanie potwierdzenia, że świadczone przez nich usługi udzielania pożyczek mieszczą się w grupowaniu PKWiU 65.22.1, a dopiero następnie do organów podatkowych z wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej.

 
Więcej w Rzeczpospolitej z 27.05.2010 r.